เกี่ยวกับเรา

ขอนแก่น วีซ่า แอนด์ ทราเวล เปิดบริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าไปต่างประเทศ ให้กับ คนไทยที่มีความประสงค์เดินทางไปยังต่างประเทศทั่วโลกที่ใช้วีซ่า ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมแฟน ติดตามคู่สมรส คู่หมั้น ลูกติดตามแม่ นักเรียน ทำงาน เรามีประสบการณ์การทำวีซ่า มากกว่า 10 ปี 

ทาง สนง. จะลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสารให้คุณ คุณสามารถมาที่เรา ที่เดียว ครบวงจร

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย 

- บริการจัดเตรียมเอกสาร และ ให้คำปรึกษาในการทำวีซ่าไปต่างประเทศ

- แปลเอกสารทุกภาษาและทุกประเทศ

- จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ

- ประกันการเดินทาง คุ้มครองทั่วโลก

- จองโรงแรมทั่วโลก

และยังมีบริการอื่นๆ เช่น จัดกรุ๊ปทัวร์ รถบัสนำเท่ี่ยวในประเทศ ปรึกษาด้าน การศึกษาต่อต่างประเทศ Summer Camp /Study Tours  สิงคโปร์ อังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา นิวซีแลนด์

Visitors: 25,431