ประกันการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ

หมดกังวลเมื่อท่านอยู่ต่างประเทศ เที่ยวอย่างสบายใจโดยมีประกันคุ้มครอง ประกันทั้งสอง บริษัทฯนี้ เราได้เลือกและคัดสรรมาให้ท่านได้ตัดสินใจง่ายในการซื้อลดความยุ่งยาก และได้รับการยอมรับจากสถานทูตในกลุ่มเชงเก้น Schengen และสามารถใช้ได้กับทั่วโลก 

 

 

 

บินอุ่นใจ ไปกับเรา 

- สามารถใช้ได้ทั่วโลก

- ยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ทุกแผน 

- หมดกังวล คุ้มครองด้วยวงเงินสูงสุดถึง 6,000,000 บาท

- คุ้มครองทางการแพทย์ ทั้งอุบัติเหตุ และ สุขภาพ

- รักษาต่อเนื่องที่เมืองไทย (ต้องมีการรักษาจากต่างประเทศ)

- มีความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ

 ** รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์** 

ติดต่อซื้อประกัน ได้ที่ 0897140147 หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง

ติดต่อซื้อประกันกรุณากรอกแบบฟร์อมด้านล่าง ทางสนง.จะจัดส่งให้ท่านภายใน 20 นาที ท่านสามารถปริ้นกรมธรรม์นี้ไปใช้ยื่นวีซ่าหรือ นำไปใช้ที่ต่างประเทศได้เลย

ขั้นตอน

แจ้งชื่อ-สกุลให้ตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง--> ประเทศที่เดินทาง--> วันเดินทางไป - กลับ---> เบอร์ติดต่อกลับ /ชื่อผู้รับผลประโยชน์--โอนเงิน

จัดส่งประกันให้ทางไลน์ อีเมล์ Fax หรือมารับด้วยตนเองที่ สนง.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 25,431