ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletจีน - China
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วีซ่าฝรั่งเศส - France

ตัวอย่างวีซ่าฝรั่งเศส

 

**เอกสารถือเป็นลิขสิทธิ์ของขอนแก่น วีซ่า แอนด์ ทราเวล ห้ามคัดลอกเพื่อทำการใดๆ ทั้งสิ้น**

 

ขอกล่าวถึงประเทศฝรั่งเศสอย่างย่อๆนะคะ สำหรับท่านที่จะทำวีซ่าและเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศส (France) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (French Republic)

ธงชาติฝรั่งเศส

         ธงชาติ          

 

ภาษา ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ 

เมืองหลวง ปารีส (Paris)

สกุลเงิน หน่วยเงินของฝรั่งเศส : คือฟรังค์ (FF) 1 ฟรังค์มีค่าเท่ากับ 100 ซองตีม (เซนต์) ซึ่งมีมูลค่าเป็นเงินไทยประมาณ 7 บาท (เดือน มิถุนายน 2541) ธนบัตรฝรั่งเศสมีมูลค่า 500,200,100,50 และ 20 ฟรังค์ เงินเหรียญของฝรั่งเศสมีมูลค่า 50,20,10 และ 5 ซองตีม เหรียญ 50 ซอง จะออกมาในลักษณะ ฟรังค์ ยูโร

 

 

เวลา เวลาของฝรั่งเศสจะช้ากว่าที่เมืองไทย 5-6 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

TLScontactร่วมมือกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่ดีที่สุด และเตรียมการในการร้องขอวีซ่าในเวลาอันรวดเร็ว (ที่มา www.tlscontact.com)

เพื่อเป็นความสะดวกกับลูกค้าที่ต่างจังหวัด รวมถึง กรุงเทพและปริมณฑล ทางทีมงานขอนำเสนอความสะดวกให้แก่ท่านผู้ยื่นคำร้องที่ไม่ต้องการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ไม่ต้องการความยุ่งยาก สามารถติดต่อให้ สนง.ขอนแก่น วีซ่า รับมอบอำนาจท่านในการยื่นเอกสารได้ โดยมีค่าบริการดังนี้

 

บริการทางด้านวีซ่า :

1. ค่าบริการกรอกแบบฟอร์ม+จองคิว ราคา 1,500 บาท (จัดส่งทางไปรษณีย์ + 50 บาท) ฟรี! จัดส่งทาง E-Mail

2. ค่าบริการ จัดเตรียมเอกสารพร้อมยื่น เริ่มต้น 5,000 บาท : กรอกฟอร์ม+ตรวจสอบเอกสารฝ่ายไทยและสปอนเซอร์+Booking Ticket + ประกันการเดินทาง + นัดวันสัมภาษณ์  (ราคานี้ไม่รวมประกันการเดินทาง และค่าแปลเอกสาร)

3. ค่าบริการ all process ขึ้นอยู่กับเอกสารและประวัติลูกค้า เริ่มต้นที่ 12,000-20,000 บาท  ไม่ผ่านยินดีคืนเงินตามเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญา พร้อมบริการฟรี!! ตลอดจนกว่าลูกค้าจะได้รับวีซ่า   (กรอกฟอร์ม + ตรวจสอบเอกสารทั้งฝ่ายไทยและสปอนเซอร์ + แปลเอกสารที่จำเป็น + consult + Booking Ticket + จองโรงแรม + Pre-interview + ประกันการเดินทาง+นัดวันสัมภาษณ์+ยื่นเรื่องให้ที่ศูนย์รับคำร้องโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปสถานทูตเอง+รับเรื่อง * ราคานี้รวมค่าแปลเอกสารแล้ว

- เวลาในการดำเนินการ 5-20 วัน ทำการ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต

 

 

ราคานี้ไม่รวม :

- ประกันการเดินทาง ไม่เกิน 2500 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่ท่านไปพำนัก

- ค่าธรรมเนียม 60 EUR บาท (update เมื่อวันที่ 15/6/2016)

 

 

บริการอื่นๆ

- แปลจดหมายภาษาฝรั่งเศส - ไทย - ฝรั่งเศส (ไม่เป็นทางการ เริ่มต้นที่ 450 บาท/ ฉบับ)

- แปลจดหมายภาษาฝรั่งเศส - ไทย ฝรั่งเศส  (เป็นทางการ เริ่มต้นที่ 700 บาท / ฉบับ)

- แปลเอกสารสัญญาเช่า, เอกสารด้านการเงิน, บทความ เริ่มต้นที่ แผ่นละ 700 บาท/ฉบับ (นักแปลของ สนง.จบมหาลัยที่ประเทศฝรั่งเศสโดยตรง)

- แปลเอกสารทะเบียนราษฎร์ เอกสารอื่นๆ เพื่อนำไปทำวีซ่าท่องเที่ยวและถาวร ไทย-ฝรั่งเศส เริ่มต้นที่ 800 บาท / ฉบับ โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกับสถานทูต (วีซ่าท่องเที่ยวเอกสารทุกฉบับสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ ดูราคาที่ เมนูอัตราค่าแปลเอกสาร)

- บริการนำ เอกสารต่างๆ และหนังสือเดินทางไปประทับตราที่สถานฑูตฝรั่งเศสค่าบริการ กรุงเทพฯ 1,000 บาท (กรุงเทพฯส่วนนอก คิดค่าดำเนินการเพิ่ม 500 บาท/ เที่ยว) ต่างจังหวัด 1,500 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม ของสถานฑูต

- จองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน

- ประกันการเดินทาง

- รับจองโรงแรมที่ประเทศฝรั่งเศส มีราคาทุกระดับ ตั้งแต่ Guest House, Apartment และโรงแรมระดับ 2-5 ดาว  (สามารถส่ง Booking hotel ไปทาง E-mail) และสอบถามราคาล่วงหน้าได้ หรือ อีเมล์มาสอบถาม

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า :

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)
 • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
  กรณีลูกจ้าง -จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต ระบุวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง และระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศฝรั่งเศส
 • กรณีเจ้าของกิจการ -หนังสือรับรองบริษัทฉบับจริง ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ
 • เอกสารเกี่ยวกับรายได้
  กรณีลูกจ้าง - สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัวฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
  กรณีเจ้าของกิจการ - รายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ฉบับจริง ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น เอกสารการจองโรงแรม หรือ หนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน

  สถานฑูตฝรั่งเศส

  EMBASSY OF FRANCE

  35 SOI RONG PHASI KAO,
  CHAROEN KRUNG SOI 36 RD.,
  BANGKOK 10500  
  TEL : 0 2627 2150
   

   Line: kvt.visa2006

  Fanpage: Khon Kaen Visa&Travel Office

 •  
 • **เอกสารข้างต้นยึดวีซ่าประเภทท่องเที่ยวเป็นหลัก หากท่านต้องการทำวีซ่าอื่นๆ เช่น เช่น นักเรียน,คู่หมั้น,แต่งงาน ฯลฯ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม 089-7140147, 043-247188,043245355**
 •                                                                                                                          update: 15 June 2016
   Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ขอนแก่น วีซ่า แอนด์ ทราเวล เลขที่ 31/16 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 Tel/Fax : (66) 43-247 188 Hotline : (66) 089 714-0147 www.khonkaenvisaservice.com / E-mail or MSN : any_ann@hotmail.com